Program 2018

Alle åpninger starter kl. 14:00


AGATA MAGDALENA SULIKOWSKA
14. april – 06. mai
Man in Public Space
Maleri

Agata Magdalena Sulikowska (født 1982, Namyslow, Polen) er utdannet ved Wladyslaw Strzeminski kunsthøyskole i Lodz. Hun er medlem av Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Troms fylkeskultursenter «Kysten».

Maleriene som stilles ut i Galleri Ask utgjør arbeider hun har jobbet med de siste tre årene. Tittelen på utstillingen «Man in Public space» er et tema som har opptatt henne lenge. Hvordan oppfører vi oss? Hvordan forholder vi oss til hverandre? 

Sulikowska har reist mye og  også vært bosatt i flere land. Under sine reiser og opphold har hun hele tiden observert mennesker. Observasjonene  bruker hun i sin kunst gjennom personlige tolkninger  av mennesker og miljø.

hjemmeside: artdoxa.com/agatasulikowska


KAY ARNE KIRKEBØ
12.mai – 3.juni
Isometric Cities and Structures of Tomorrow
Maleri

Kay Arne Kirkebø bor og arbeider i Bergen. Han jobber hovedsakelig med tegning som uttrykk gjennom arbeid på papir og vegg, animasjon. Kirkebø har produsert bøker og er kjent for sine detaljrike tegninger av intrikat arkitektur og tilsynelatende
uendelige bylandskaper. 

Med en presis strek tegner han utopier eller marerittaktige by-visjoner, alt etter hvem som ser. Det er lett å gå seg vill i tegningene hans, som betrakter og tilsynelatende som innbygger også.

hjemmeside: kayarne.net


ØYUNN HUSTVEIT
09.juni – 01.juli
Perspektiv
Tegning /illustrasjon/ tekstil

Øyunn Hustveit bor og arbeider i Trondheim. Utstillingen vil vise en serie arbeider der landskapsmotivet står sentralt. Felles for disse er at motivene ikke er hentet fra virkelege steder, men heller kan beskrives som stiliserte framstillinger av tenkte landskap.
Interessen ligger, blant annet, i sammenhengen mellom bruken av landskapet som kunstnerisk motiv og vårt moderne samfunns relasjon til naturen, samt i forholdet mellom det fysiske og taktile kunstobjektet, og eit immaterielt eller fjerntliggende motiv. Arbeidene kan karakteriseres som maleri i en noe utvidet forstand, da de består av ulike materialer, men har klare referanser til maleriet og et tydelig malerisk uttrykk. 

hjemmeside: oyunnhustveit.com


MARIUS MARTINIUSSEN
07.juli – 27.juli
Ingen tittel
Maleri

Marius Martinussen (født 1978 i Kristiansand). Han er utdannet maler og grafiker ved Einar Granum Kunstskole i Oslo og masterutdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Han bor og arbeider for tiden i Oslo.

Arendalskunstneren markerte seg tidlig som en eksperimentell kunstner med et abstrakt formspråk. Han har arbeidet i ulike teknikker. Hans litografier og malerier består ofte av sterke,
dynamiske farger, lag på lag og med et umiskjennelige særpreg.

Marius Martinussen er også svært produktiv kunstner, med en rekke separat- og kollektive utstillinger bak seg, både i inn- og utland. På kundelisten hans finner vi blant annet Norsk Kulturråd, Haugesund kunstmuseum, Sørlandets kunstmuseum, Norges Bank og Statoil.

hjemmeside: mariusmartinussen.com

instagram.com/mariusmartinussenart/

facebook.com/artistmariusmartinussen/


LUCIA CRISTERNA ARAGÒN
04. august – 26.september
Encounters
Instalasjon/ monotypi/ grafikk

Lucia Cristerna Aragòn (1988) er en mexikansk visuell kunstner som har bodd, studert og arbeidet i Oslo de siste årene. Hun arbeider med trykk, tegning, veggmalerier og videoprojeksjoner. Hun stiller spørsmål om  grensene mellom sosio-politiske saker, så vel som kulturers myter og tro.

Hennes kunst ser også  på overgangsfaser og narrativer rundt kontrastene mellom liv og død, det analoge og det digitale, det figurative og det abstrakte, lys og mørke. Hennes kunst går fra små intime poetiske etsninger til store veggmalerier.

hjemmeside: lucia-aragon.com


BARBRO HERNES & ESBEN ØSTBYE
01.september – 23.september
Munchs hus
Foto/ illustrasjon

De to etablerte kunstnerne har et nært forhold til Åsgårdstrand og tar i denne utstillingen for seg rom som tema. De er to som har møtt dette lille huset til Edvard Munch og gjennom et og et halvt år besøkt det jevnlig.

Hva er det som gir et rom karakter? Hva utgjør en stemning? Kan man snakke om emosjonelle avtrykk i rom? En tilstedeværelse av noe? En intuitiv følelse av noe som ikke kan forklares rent logisk? Rom som tema har i stor grad opptatt dem begge og her har de møtt hverandre som kunstnere i dette interessefeltet. Ved å samarbeide om en felles utstilling - hver av dem med noe forskjellige utgangspunkt og ståsted - ønsker de å vise sine inntrykk av dette spesielle og særegne stedet.

 

hjemmeside: esbenostbye.no