Program 2016

Alle åpninger starter kl. 14:00


ANNE CATHRINE GRIEG WIERSHOLM
Lørdag 30.april – søndag 22.mai
Maleri og tegning

Anne Cathrine Grieg Wiersholm er bosatt i Tønsberg. Hun har tidligere hatt separatutstilling på Ask. Grieg Wiersholm prøver å finne en måte å fremstille mennesket og naturen på. I prosessen er det viktig for henne å skape liv i flaten ved hjelp av streken og lyset. Men det handler også om en redsel for det overtydelige.

annecathrinegrieg.com


NILS VIGA HAUSKEN
Lørdag 28.mai – søndag 19.juni
Foto og korsstingbroderi

Ongoing Changes
Temaet for utstillingen «Ongoing Changes» er at alt er i bevegelse som et vilkår i verden. Det har materialisert seg i en rekke fotografier som er tatt gjennom vindusruter fra 1600­ tallet. Den ytre forandringer er registrert som vær, vind og årstidene og de endringer de gir i landskapet utenfor. I de fotografiske verker er der et klart definert ute ­- og inne, med en lekende forandring av det vi umiddelbart gjenkjenner i samspill med korsstingsbroderienes langsommelighet.
I min kunst og mitt arbeid med kunst er jeg opptatt av begrepet tid, og med et særlig fokus på det langsomme. For å kaste lys over disse forhold, har jeg i de siste 15 årene valgt korsstingsbroderiet som mitt kunstneriske medium. Broderiet har tidligere hovedsakelig blitt forbundet med kunsthåndverk, og har med en aura av «kitch» ikke blitt brukt på den kunstneriske scene. Jeg er av den oppfatning at broderiet likevel gir rom for utalligekunstneriske muligheter og at man samtidig beholder tradisjonene.

 nilsvigahausken.com


MARSIL ANDELOV AL–MAHAMID
Lørdag 25.juni – søndag 17.juli
Installasjoner, skulptur, maleri, tegning og broderi.

Project «Slippery Slope»

Marsil Andelov Al­Mahamid bor og arbeider i Norge (Tromsø), men er vokste opp i Jugoslavia, et land som ikke lenger eksisterer. Dette bærer hans kunst sterkt preg av. Rikdom og fattigdom. Frihet og ufrihet. Han stiller mange spørsmål om dynamikken i et samfunn sompreges av store ytterpunkter. I sine arbeider bruker hanmaterialer som tre, tekstiler og terrakotta. Andelov Al­Mahamid sinkunst er inspirert både av industrivirksomhet og nytenkning.

Project «Slippery Slope» Da jeg vokste opp i Jugoslavia var jeg vitne til at et sundt og velorganisert land forsvant. I de siste 30 årene har mennesker kjempet for å overleve i et uforutsigbart nytt land som heter Serbia. På slutten av 80­tallet og starten av 90­tallet ble det klart at det gamle systemet ikke kunne overleve ­og økonomisk kollaps inntraff. Som ung gutt så jeg landet mitt Jugoslavia falle sammen og jeg var vitne til en enorm politisk og økonomisk omveltning.

Jeg har bodd I Norge de siste syv årene. Sårbarheten i den økonomiske situasjonen i Europa berører også oss i Norge. Synkende oljepriser og større arbeidsledighet her vekker minner somengasjerer meg og utfordrer meg som menneske og kunstner. Med bakgrunn i denne svært personlige erfaringen ligger grunnlaget for­ - og behovet for å skape.

punkpinkpong.blogspot.no


LINA KRISTIN HOLME
Lørdag 23.juli – søndag 14.august
Maleri og skulptur

Proliferation Collage
Lina Kristin Holme er født i Uppsala iSverige og har bodd i Norge siden 2005. Gjennom å bruke fragmenter av gamle arbeider skapes et nytt univers med et nytt innhold, men som også bærer restene av det forgagne med seg. Det handler om et ønske om å se noe annet i den formen som allerede finnes – som en resirkulering. Bildene som oppstår er delvis tilfeldige. Noen motiv har blitt til etterhvert som man har gått ­- for så å finne veien hjem igjen. Både bokstavlig og billedlig. Holme arbeider med maleri og skulptur parallelt. Arbeidet med skulpturer er sterkt betont av det maleriske perspektiv. I sin skulpturelle arbeider søker hun hele tiden mot maleriet for å skape en dialog mellom disse og på denne måten gi maleriet en kroppslig form.

linakristinholme.com


CHRISTIAN BERG GRAVNINGEN
Lørdag 20.august – søndag 11.september
Maleri

Super Sport
Christian Berg Gravningen bor og arbeider i Oslo. Noen dager arbeider jeg med små bilder og andre dager med store lerret. Jeg arbeider i flere teknikker. Grafikk, tegning, keramikk, skulptur. De ulike teknikkene reflekterer alltid mine maleriske interesser.
Farge, repetisjon, rytme og følelse av sted er sentrale elementeri mitt kunstnerskap. Dette stammer fra min interesse og beundring for kunstnere som, Van Gogh, Munch og Bruegel.
Jeg arbeider i høyt tempo. Denne vitale, instinktive tilnærmingen tillater malingen å bli nokså automatisk og gir meg en stor følelse av frihet i produksjonen.

 

christianberggravningen.com


KATARINA MARTINE MARTHINSEN
Lørdag 17.september – søndag 9.oktober
Skulpturelt fotografi

Mirroring the Spectacle
Katarina Martine Marthinsen er i sin kunstfaglige praksis opptatt av å synliggjøre usynlige sammenhenger som på ulike måterpreger vår oppfattelse og våre handlinger, både på bevisste og ubevisste nivåer. «Mirroring the Spectacle» er en studie i menneskets evne til å ferdigstille, og en kritisk påminner om hva som er skapt avforestillingsevnen og hva man faktisk ser. En forestillingsevne som preger vår evne til å gjenfortelle. Også fordi vi husker hva vi er mottakelige til å se - og ikke hva vi faktisk så. Kunstneren jobber med fotografiske teknikker og fremstiller motiver og installasjoner med mange lag av virkeligheter. Hun blander materialitet, tekstur og motiv i gjentagende prosesser ­til man mister evnen til å skille de enkelte egenskapene fra hverandre og blir usikker på hva man egentlig står ovenfor. Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

katarinamarthinsen.no


Utstillinger fra 2015


JOHAN MØRCH
18. april - 16. mai |  torsdag - søndag 12:00 - 17:00
Maleri
Johan Mørch møter Edvard Munch
Johan Mørch er født 1945 i Oslo og nå bosatt på Tjøme. Han er utdannet tegner og grafisk designer. Mørch har sin utdannelse fra bl.a Statens Kunst og håndverksskole. Han har deltatt på flere utstillinger. Han sier selv om denne utstillingen: Munchs bilder, motiver og liv er holdepunkter for mitt eget liv, og egen modning som kunstner og menneske. Jeg føler en likhet som gir et fellesskap med en generøs gigant. Det gjør meg ydmyk og takknemlig over å få bli kjent med hans liv og store kunstnerskap.

MARISA FERREIRA
23. mai - 7. juni|  torsdag - søndag 12:00 - 17:00
Tredimensjonale malerier
Rom, rytme og bevegelse
Marisa Ferreira født i 1983, i Guimarães, Portugal. Bor og arbeider i Oslo. Utdannet fra Oporto Faculty of Fine Arts, Portugal - fordypning i kunst og design for offentlige rom (2008). MA i kunst fra universitetet i Evora, Portugal (2007). Marisa Ferreira har hatt flere separatutstillinger og deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland.
Ferreira vil gjennom utstillingen «Rom, rytme og bevegelse» utforske maleriet under økende fysisk tilstede- værelse og dens innflytelse på arkitektonisk rom. Hun er interessert i farger som struktur, overflate, rom og form. Utstillingen presenterer 8-10 nye tredimensjonale malerier som omslutter betrakteren og inviterer ham / henne til en fysisk og følelsesmessig deltakelse.
marisa-ferreira.com

ULLA SCHILDT
13. juni - søndag 5. juli|  lørdag og søndag 12:00 - 17:00
Foto installasjoner
Ulla Schildt født 1971 er opprinnelig fra Finland, men er i dag bosatt i Oslo. Et stadig tilbakevendende tema i hennes arbeid er natur. Hun er spesielt interessert i kunstige imitasjoner av natur, og menneskers behov for å flykte fra det moderne, teknisk avanserte og travle liv, til en mer romantisk, naturnær, arkaisk tidsalder. Schildt har deltatt på ulike utstillinger i inn og utland. “A Rare Visitor” I sin utstilling på Galleri Ask viser hun et utvalg arbeider fra zoologiske hager og natur-historiske museer. Sentralt i prosjektet står en utforsk-ning av hvordan vi bevarer og presenterer naturen i museer og hager.
bjorka.org

PETTER SOLBERG
11. juli - 2. august   |  torsdag - søndag 12:00 - 17:00
Video/ grafikk/ tegning
Petter Solberg (f. 1986, Kristiansand) har blant annet en masterutdannelse fra Edinburgh College of Art, Skottland. Solberg arbeider parallelt med skulptur, maleri og tekst. Han har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Utstillingen består av abstrakte animerte motiver inspirert av myter, ritualer og biologiske prosesser. De ulike animerte motivene presenteres parallelt på en rekke skjermer, som en forlengelse av maleri - eller malerier i bevegelse - snarere enn tradisjonell animasjonsfilm. I tillegg til de animerte motivene vil utstillingen inneholde en serie med tegninger og grafikk.

petter-solberg.com

LIV MIDBØE
8. august - 23. august|  lørdag og søndag 12:00 - 17:00
Skulptur/ installasjoner/ tegning
Liv Midbøe født 1980 i Sverige. Hun er utdannet på Kunsthøgskolen i Bergen og arbeider med skulptur, installasjon og tegning. Hun har deltatt på utstillinger i inn og utland. Medbøe ble bl.a. tildelt statens arbeidsstipend for unge kustnere. Med en fenomenologisk tilnærming utforsker hun kryssningspunktet mellom material, prosess og konsept. I utstillingen vises både keramiske og tekstile verk. Arbeidene hennes er både to og tredimensjonale og beveger seg i fortid så vel som i samtid.

livmidboe.com

 


ASTRID MØRLAND
29. august - 27. september|  lørdag og søndag 12:00 - 17:00
Maleri/ installasjoner
Astrid Mørland, født 1950 i Kragerø, bosatt i Åsgårdstrand. Norsk billedkunstner som arbeider innen maleri, installasjon og tegning. Mørland har hatt en rekkeseparatutstillinger og deltok bl.a. på utstillingen«Surrealismen i norsk kunst» på Stenersenmuseet i 2010.
Arbeidene som vises på Galleri Ask handler om identitet og kommunika-sjon. En type bekledning. En kroppsoverflate. Nakenhet, ubehag, sårbarhet og beskyttelse. Hun bruker ulike medier; maleri, tegning og installasjon.
astridmorland.net

JULEUTSTILING med Åsgårdstrandkunstnere
28. november - 5. desember |  lørdag og søndag 12:00 - 16:00
v/ Anne-Lise Toverud, Astrid Mørland, Kristin Vestgard, Tomas Moss, Marit Viljugrein, Barbro Hernes, Geir Esben Østbye, Jan Stensrud, Mai Bente Bonnevie, Roar Henning Jørgensen, Ingerid Kuiters, Ragnar Almén.
Våre fastboende kunstnere ønsker oss atter en gang velkommen til sin varierte og frodige juleutstilling.